underlineallarticles

Ethnographies of Science
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

25. 07. 2016
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost