Voyant Tools: Elements of a Text Analysis and Visualization Platform Designed for Digital Humanists
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

07. 07. 2016
15.00
AKC, Husova 4a, Praha 1