underlineallarticles

Filosofie a literatura jako konceptuální výzva
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Logicko-filosofický seminář

18. 04. 2016
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217