underlineallarticles

Přírodní filozofie vs. přírodní věda
Mgr. Boris Cvek, Ph.D. et Ph.D., Institut sociálního zdraví UP
Logicko-filosofický seminář

04. 04. 2016
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217