underlineallarticles

How (Not) To Use History of Political Thought/Philosophy for Contemporary Purposes
Adrian Blau, King's College London
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

17. 03. 2016
16.00
AKC, Husova 4a, Praha 1