underlineallarticles

Úvod do díla Jacquesa Lacana: "Promluva - Řeč"
Komentovaná četba
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne

12. 12. 2015
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1