underlineallarticles

„Učiňme člověka ke svému obrazu“ Mýtus o stvoření umělé bytosti v proměnách času a literárních žánrů
Eva Voldřichová Beránková, FF UK v Praze
Čtvrteční seminář CTS

05. 11. 2015
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/