underlineallarticles

Buddhismus a logika
Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
Logicko-filosofický seminář

12. 10. 2015
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217