underlineallarticles

Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota
Odborný seminář pod záštitou ÚFAR FF UK a Filosofického ústavu AV ČR

15. 10. 2015 - 16. 10. 2015
AKC, Husova 4a, Praha 1