underlineallarticles

Teorie participace a kauzality mezi Proklem, Dionysiem Areopagitou a Tomášem Akvinským
Václav Němec, Ph.D. (FLÚ AV ČR, ÚFAR FF UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

30. 04. 2015
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál