Živá fenomenologie
Pořádají Centrum fenomenologického výzkumu FHS UK a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV

10. 09. 2014 - 11. 09. 2014
9.00
Karolinum, Císařský salónek, Ovocný trh 3–5, Praha 1