Aristotelés dnes
Kolokvium
Spolupořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

16. 05. 2014
10.00
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1