underlineallarticles

Pražské setkání logiků
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

07. 02. 2014 - 08. 02. 2014
Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6