underlineallarticles

Is this real? Phenomenologies of the imaginary
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

19. 11. 2013 - 22. 11. 2013
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6