underlineallarticles

Religious Conflicts and Confessional Violence in Central Europe in the 15th-18th centuries
Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Historický ústav AV ČR

05. 11. 2014 - 07. 11. 2014
AKC, Husova 4a, Praha 1