underlineallarticles

Le désir et le monde, une nouvelle phénoménologie de la vie. Sur l’oeuvre de Renaud Barbaras
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

07. 05. 2014 - 09. 05. 2014
AV ČR, Národní třída 3, Praha 1, sál 205