underlineallarticles

PRAGUE WORKSHOP ON NON-CLASSICAL EPISTEMIC LOGICS
Workshop pořádá oddělení logiky FLU a katedra logiky FF UK

22. 06. 2013
Zasedací místnost FLÚ
Jilská 1
1. patro
https://lekarnapodstrani.com/