LOGICA 2013
Mezinárodní konferenci pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

17. 06. 2013 - 21. 06. 2013
Klášter Hejnice

Invited speakers

Johan van Benthem
Michael Dunn
Volker Halbach
Michiel van Lambalgen

https://lekarnapodstrani.com/