underlineallarticles

Ernst Mach Workshop 2024
Pořádá Oddělení aplikované filosofie a etiky

27. 05. 2024 - 28. 05. 2024
NYU Prague, Malé Nám. 143/2, Staré Město, Praha