underlineallarticles

Mezinárodní workshop k textové fluiditě v parabiblické literatuře
Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

29. 02. 2024 - 01. 03. 2024
zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha