underlineallarticles

Science Studies in the Classroom
Pořádá Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK

07. 12. 2023
14:30
Zasedací místnost Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha