underlineallarticles

Čtení s Louisem Althusserem
Kolokvium pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

01. 03. 2013
13.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1