underlineallarticles

Vzestup a pád většinového společenství: Subalterní politické myšlení v současné Indii
Pořádá Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR

04. 05. 2023
17:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1