underlineallarticles

Workshop: Role exempel v literatuře českých zemí mezi středověkem a raným novověkem
Pořádá Výzkumné centrum DaR, Oddělení dějin středověku, Historický ústav AV ČR a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

13. 04. 2023
9:00
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9