underlineallarticles

Workshop tzv. deníkových metod pro členy a členky týmu Systémy resilience Národního institutu SYRI i odbornou veřejnost
Pořádá Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik - SYRI

30. 01. 2023
10:00
Pedagogická fakulta MUNI, Poříčí 31, Brno (učebna 38)