underlineallarticles

XXXIII. mezinárodní komeniologické kolokvium: Labyrinty Komenského
Pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

11. 10. 2022 - 12. 10. 2022
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
https://lekarnapodstrani.com/