underlineallarticles

Workshop Teorie resilience: východiska a metodologie
Pořádá FLÚ AV v rámci projektu „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik r.č. LX22NPO5101“

15. 09. 2022 - 16. 09. 2022
Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3