underlineallarticles

XXVI. Slovensko-české symposium o analytické filosofii 2022
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

07. 09. 2022 - 09. 09. 2022
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1