underlineallarticles

Rezidua a rizika totalitarismu v české společnosti
Pořádá Oddělení moderní české filosofie FLÚ AV ČR

23. 05. 2022
9:00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1