underlineallarticles

První mezinárodní konference o etickém poradenství
Pořádá Interdisciplinary Research Lab for Bioethics (IRLaB) při FLÚ AV ČR, Institut pro etické poradenství, Studentská mediace Praha a VŠEHRD, spolek českých právníků.

27. 05. 2022
Právnická fakulta UK v Praze