underlineallarticles

Spravedlivá válka a válečný konflikt na Ukrajině
Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

04. 03. 2022
14:00
Ústav státu a práva, Národní 18, Praha 1