underlineallarticles

Naše někdejší krize: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

06. 12. 2021
9:45
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, 1. patro