underlineallarticles

Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech II
Pořádá Centrum medievistických studií (UK a FLÚ AV ČR)

01. 10. 2021
9:30
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/