underlineallarticles

Využití a zneužití historie v moderních kulturně-politických diskurzech
Pořádá Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Orientálním ústavem AV ČR

17. 09. 2021
9:30
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1. Změna vyhrazena