underlineallarticles

Vědecká gramotnost jako občanská kompetence
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR zve

30. 09. 2021
15:00
zasedací místnost Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1