underlineallarticles

Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení
Pořádá Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR, Centrum teoretických studií a Katedra politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem

16. 09. 2021 - 18. 09. 2021
Písek, Penzion Sport, Zátavské nábřeží 22
https://lekarnapodstrani.com/