underlineallarticles

Afrodita včera a dnes, sympozium k metamorfózám antické bohyně
Odborné zasedání k modalitám antické bohyně ve starověku i k její recepci napříč staletími, kulturněhistoricky a uměnovědně

22. 09. 2021
zasedací místnost 206, Akademie věd České republiky, Národní 3