underlineallarticles

Deleuze and Guattari Studies Camp and Conference
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK

28. 06. 2021 - 07. 07. 2021
online