underlineallarticles

Josef Válka a myšlení o dějinách
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku spolu s Centrem medievistických studií

22. 06. 2021 - 23. 06. 2021
Akademické konferenční centrum,
Husova 4a, 110 00 Praha 1