underlineallarticles

Konference Etika státních zaměstnanců: Kde jsme a kudy dál?
Pořádá sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR a Filosofický ústav AV ČR s podporou TAČR

15. 06. 2021
9:00-17:00
Zrcadlová kaple Klementina, Praha/ živý přenos YouTube studio