underlineallarticles

Informal workshop: intuition and rigour from Antiquity to the 19th century
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti a Centrum formální epistemologie FLÚ AV ČR

10. 12. 2020 - 11. 12. 2020
on-line