underlineallarticles

Svár s Evropou v českých dějinách
Akci pořádá Filosofický a Historický ústav v rámci Strategie AV21

24. 11. 2020 - 24. 11. 2020
9:00
online workshop na platformě Zoom