underlineallarticles

Teorie kolektivní paměti v kontextu biblistiky a studia raného křesťanství
Pořádá dr. David Cielontko z Odd. biblických studií KKS FLÚ AV ČR

05. 11. 2020
9:00
on-line na platformě ZOOM