underlineallarticles

Rhetoric of philosophers III: Rhetoric and philosophy in Cicero – from the Pro Murena to the De finibus IV
prof. Carlos Lévy
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR s podporou MŠMT a OP RDE

22. 10. 2020
18.00
on-line na platformě ZOOM