underlineallarticles

Paměť české reformace: husitská práce s historickou pamětí
Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

21. 10. 2020
9.00
on-line na platformě ZOOM