underlineallarticles

Ernst Mach Workshop IX 2020: Non-causal explanation in physics
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

17. 09. 2020 - 18. 09. 2020
online, CEST (UTC + 2)