Svoboda a emancipace
Kolokvium pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

14. 09. 2020
16.00
FLÚ AV ČR, nádvoří, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/