underlineallarticles

XXIV. Slovensko–české sympozium o analytické filozofii
Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Katedra filozofie FF UP

08. 09. 2020 - 11. 09. 2020
FF UP, Křížkovského 10, místnost 3.05