underlineallarticles

Bytí, mětí a jednání. Humanismus mezi filosofií a politikou
Pořádá Archiv Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR a Centru pro teoretická studia

23. 06. 2020
13.00
CTS, Husova 4, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/