underlineallarticles

Violence, Conflicts and History
prof. Wolfgang Knöbl, prof. Johann P. Arnason
Workshop pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

03. 03. 2020
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost